Archiwa kategorii: Aktualności

Jak w prosty i wydajny sposób zminimalizować hałas z rurociągów przemysłowych?

ROCKWOOL ochrona przed hałasem

IOS w Elektrociepłowni Bydgoszcz uruchomiona

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony projekt jest częścią programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do wymagań środowiskowych.

Veolia modernizuje bloki energetyczne

Spółki z Grupy Veolia podpisały umowy na modernizację bloków energetycznych w Łodzi i Poznaniu. W efekcie prac emisja tlenków azotu w obu instalacjach zostanie ograniczona do poziomu poniżej 180 mg/Nm3. Łączna wartość obu kontraktów przekracza 175 milionów złotych.

Wkrótce pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce

Warszawa i Poznań – to dwa miasta, w których staną dwie demonstracyjne stacje tankowania wodoru (HRS) dla samochodów osobowych i autobusów. To efekt zainicjowanej współpracy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną oraz Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie powołania i promocji europejskiego konsorcjum badawczego w obszarze wykorzystania wodoru jako paliwa w transporcie drogowym.

Największa elektrownia słoneczna w Polsce

Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4MW. Instalacja zasili w energię elektryczną nawet 1600 gospodarstw domowych. Jej otwarcie to część innowacyjnego projektu Smart Toruń wdrażanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez Energę.

Rozpoczyna się program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany

 

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat. Zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych planowane jest na koniec I kwartału 2016r. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019r.

Nowa farma wiatrowa Enei

Grupa zwiększa swoje moce wytwórcze z wiatru. Enea Wytwarzanie zawarła warunkową umowę zakupu 100 procent udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36MW.