Archiwa kategorii: Aktualności

Kolejna konferencja Pro Novum za nami

W dniach 18–20 maja 2016r. w Hotelu STOK w Wiśle-Jawornik odbyła się zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ.

Planują budowę badawczego reaktora nowej generacji

Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozważają budowę nowego reaktora w Świerku. Podpisany list intencyjny pomiędzy brytyjskim konsorcjum U-Battery a NCBJ otwiera drogę do powstania pierwszego w Polsce badawczego reaktora wysokotemperaturowego (HTGR). Umowa jest jednym z owoców dwudniowej wizyty przedstawicieli Ministerstwa Energii w Wielkiej Brytanii.

Jak w prosty i wydajny sposób zminimalizować hałas z rurociągów przemysłowych?

ROCKWOOL ochrona przed hałasem

IOS w Elektrociepłowni Bydgoszcz uruchomiona

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony projekt jest częścią programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do wymagań środowiskowych.

Veolia modernizuje bloki energetyczne

Spółki z Grupy Veolia podpisały umowy na modernizację bloków energetycznych w Łodzi i Poznaniu. W efekcie prac emisja tlenków azotu w obu instalacjach zostanie ograniczona do poziomu poniżej 180 mg/Nm3. Łączna wartość obu kontraktów przekracza 175 milionów złotych.

Wkrótce pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce

Warszawa i Poznań – to dwa miasta, w których staną dwie demonstracyjne stacje tankowania wodoru (HRS) dla samochodów osobowych i autobusów. To efekt zainicjowanej współpracy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną oraz Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie powołania i promocji europejskiego konsorcjum badawczego w obszarze wykorzystania wodoru jako paliwa w transporcie drogowym.