Archiwa kategorii: Energetyka jądrowa

Która energia tańsza? Z elektrowni jądrowych czy wiatraków?

Niedawna pozytywna decyzja rządu o zatwierdzeniu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej pobudziła przeciwników tego źródła energii do nowych ataków, tym razem ukierunkowanych na opłacalność budowy elektrowni jądrowych. Nie są to zarzuty nowe – takie same stawiano 20 i 30 lat temu budowniczym elektrowni jądrowych w USA, we Francji czy w Szwecji. A przecież dzisiaj elektrownie jądrowe we wszystkich krajach dostarczają tani prąd, a są to te same elektrownie, które były tak gwałtownie zwalczane przez Greenpeace i inne organizacje antynuklearne.

Miejsca pracy powstające dzięki energetyce jądrowej

Jedną z wielu korzyści, jakie zapewnia rozwój energetyki jądrowej jest tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. W poprzednim artykule jeden z autorów pisał o nietrwałości miejsc pracy powstających dzięki subwencjom dla odnawialnych źródeł energii (oźe). Niestety te miejsca pracy są również kosztowne, ponadto wraz ze zmniejszeniem subwencji spada tempo rozwoju oźe, przedsiębiorstwa produkujące elementy oźe bankrutują, a miejsca pracy znikają. W skutek wysokich cen energii wynikających z dotowania oźe oraz wobec braku niezawodnego zasilania, wiele zakładów przemysłowych przenosi się do krajów zapewniających energię tanią i stabilną. Na każde „zielone” miejsce pracy związane z oźe przypada więcej niż jedno miejsce pracy stracone w innych gałęziach gospodarki. Warto więc rozpatrzyć pytanie: jak wygląda bilans miejsc pracy związanych z energetyką jądrową?

Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy?

Z pewnością jedną z ważniejszych korzyści dla społeczności lokalnej i kraju, płynącą z rozwoju energetyki jądrowej, jest tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. Przeciwnicy energetyki jądrowej często twierdzą, że to odnawialne źródła energii (OZE) są czynnikiem zapewniającym wzrost zatrudnienia, dlatego należy rozwijać OZE, a nie budować elektrownie jądrowe (EJ). Spróbujmy zatem przeanalizować te informacje.

Ekspert NCBJ na czele organizacji rozwijającej nowe zastosowania reaktorów jądrowych w Europie

Kajetan Różycki z Narodowego Centrum Badań Jądrowych został powołany na przewodniczącego organizacji Nuclear Cogeneration Industrial Initiative – Task Force (NC2I-TF). Celem organizacji, jest inicjowanie i koordynowanie prac nad wykorzystaniem reaktorów jądrowych do wytwarzania ciepła dla przemysłu i innych zastosowań. Powróciło zainteresowanie tzw. kogeneracją jądrową i możliwością wykorzystania reaktorów o mocy cieplnej kilkuset MW.

Atomowy superkomputer tuż tuż

Budowa największego superkomputera w kraju wkroczyła w najważniejszy etap – 31 października, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało pierwszą z umów na dostawę sprzętu komputerowego mającego wejść w skład klastra. Zgodnie z zawartym porozumieniem dostarczonych zostanie m.in. niemal 900 najnowszej generacji dziesięciordzeniowych procesorów, pamięć RAM i dyski SSD. Łączna wartość tego kontraktu to prawie 14 mln zł.

Rusza pierwszy projekt koordynowany przez Polskę w ramach programu Euratom

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) koordynuje projekt o wartości 2,5 mln euro skupiający 21 partnerów krajowych i zagranicznych. Zbadanie możliwości wykorzystania reaktorów jądrowych do produkcji nie tylko energii elektrycznej ale także ciepła to wyzwanie stojące przed naukowcami. Ich sukces może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa energetyki jądrowej

Nowo opublikowany raport Agencji Energii Jądrowej OECD (Nuclear Energy Agency -NEA) chwali kraje członkowskie OECD NEA za zidentyfikowanie i wdrożenie ulepszeń w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego po awarii w EJ Fukushima, ale jednocześnie przestrzega, że wyciąganie wniosków z Fukushimy musi być procesem ciągłym, kontynuowanym w przyszłości.