Archiwa kategorii: Energetyka jądrowa

Podróż w czasie – w poszukiwaniu atomowych zagrożeń Greenpeace’u

Perspektywa budowy elektrowni jądrowych w Polsce powoduje intensyfikację działań organizacji przeciwnych takiej energetyce. Najbardziej aktywny jest Greenpeace, który nawet opłacił specjalistów austriackich, aby sporządzili specjalny raport, mający przestraszyć mieszkańców wybrzeża, Gdyni, Gdańska, a nawet Warszawy, widmem możliwej awarii i jej skutków. Greenpeace sugeruje, że awaria w Fukushimie miała tragiczne skutki dla mieszkańców i sprowadza przeciwników energii jądrowej z Japonii, aby nadać wiarygodność swoim argumentom. Tymczasem niezależne organizacje ONZ, jak Światowa Organizacja Zdrowia WHO i Komitet Naukowy ds. Skutków Promieniowania UNSCEAR ogłosiły raporty o znikomo małych skutkach radiologicznych tej awarii.

Wpływ awarii elektrowni w Fukushimie na zdrowie ludności

Komentarz ekspercki prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego1, dotyczący ogłoszenia raportu UNSCEAR. Opublikowany właśnie raport UNSCEAR, Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Jonizującego, jest efektem pracy 85 uczonych z 18 krajów całego świata, którzy podjęli się oceny wpływu promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi. Opracowanie ma szczególne znaczenie w kontekście awarii elektrowni jądrowej Fukushima (w marcu 2011 roku) i napływających początkowo niepewnych wiadomości z Japonii.

Która energia tańsza? Z elektrowni jądrowych czy wiatraków?

Niedawna pozytywna decyzja rządu o zatwierdzeniu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej pobudziła przeciwników tego źródła energii do nowych ataków, tym razem ukierunkowanych na opłacalność budowy elektrowni jądrowych. Nie są to zarzuty nowe – takie same stawiano 20 i 30 lat temu budowniczym elektrowni jądrowych w USA, we Francji czy w Szwecji. A przecież dzisiaj elektrownie jądrowe we wszystkich krajach dostarczają tani prąd, a są to te same elektrownie, które były tak gwałtownie zwalczane przez Greenpeace i inne organizacje antynuklearne.

Miejsca pracy powstające dzięki energetyce jądrowej

Jedną z wielu korzyści, jakie zapewnia rozwój energetyki jądrowej jest tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. W poprzednim artykule jeden z autorów pisał o nietrwałości miejsc pracy powstających dzięki subwencjom dla odnawialnych źródeł energii (oźe). Niestety te miejsca pracy są również kosztowne, ponadto wraz ze zmniejszeniem subwencji spada tempo rozwoju oźe, przedsiębiorstwa produkujące elementy oźe bankrutują, a miejsca pracy znikają. W skutek wysokich cen energii wynikających z dotowania oźe oraz wobec braku niezawodnego zasilania, wiele zakładów przemysłowych przenosi się do krajów zapewniających energię tanią i stabilną. Na każde „zielone” miejsce pracy związane z oźe przypada więcej niż jedno miejsce pracy stracone w innych gałęziach gospodarki. Warto więc rozpatrzyć pytanie: jak wygląda bilans miejsc pracy związanych z energetyką jądrową?

Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy?

Z pewnością jedną z ważniejszych korzyści dla społeczności lokalnej i kraju, płynącą z rozwoju energetyki jądrowej, jest tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. Przeciwnicy energetyki jądrowej często twierdzą, że to odnawialne źródła energii (OZE) są czynnikiem zapewniającym wzrost zatrudnienia, dlatego należy rozwijać OZE, a nie budować elektrownie jądrowe (EJ). Spróbujmy zatem przeanalizować te informacje.