Archiwa kategorii: Izolacje termiczne

Znaczenie izolacji termicznej dla ochrony pakietu klimatycznego

Opinie na temat wpływu działalności człowieka na tzw. efekt cieplarniany są podzielone. Niezależnie jednak od tego, czy działalność gospodarcza wpływa na wzrost średniej globalnej temperatury czy nie, jest coś co możemy zrobić by ograniczyć emisję CO2 i innych związków do atmosfery. To właśnie stosowanie skutecznych izolacji termicznych pozwala znacząco ograniczyć straty energii, emisję zanieczyszczeń, oraz koszty związane z produkcją energii cieplnej.

Informacja dotycząca nowo wydanej normy izolacyjnej PN-B-20105

Informujemy, że pod koniec września bieżącego roku ukazała się nowa norma izolacyjna PN-B-20105 „ Izolacja cieplna budynków i instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące projektowania, wykonawstwa i odbioru robót”. Norma została opracowana staraniem PSWIP (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych) i zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Zwiększenie efektywności energetycznej w praktyce

Malejące zasoby kopalin oraz wzrost zanieczyszczenia środowiska legły u podstaw europejskiej polityki energetycznej. Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/27/EU nakłada obowiązek zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do roku 2020. A jak wygląda wykorzystanie energii w Polsce? Efektywność energetyczna jest około dwukrotnie niższa od średniej unijnej. Zatem potencjał do wykorzystania jest naprawdę spory. Przedstawiamy przypadek poprawy efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu izolacji na przykładzie jednej ze spółek Grupy Kapitałowej ECO, którą jest ECO Jelenia Góra.

Efektywność izolacji technicznych w przemyśle i energetyce

Izolacja termiczna odgrywa coraz większą rolę w przemyśle i nie tylko. Właściwie dobrana i zamontowana potrafi znacząco poprawić efektywność energetyczną nie wspominając o bezpieczeństwie eksploatacji np. rurociągu z gorącym czynnikiem. Niezmiernie istotne są doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje osób wykonujących techniczne instalacje termiczne. Dobrym sposobem na podnoszenie kwalifikacji pracowników są szkolenia oraz wymiana doświadczeń zawodowych między nimi.

Nowy standard w izolacji

Najniższy na rynku wełny mineralnej współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie znacznie wyższa efektywność izolacji, to cechy nowego produktu – wełny mineralnej do ociepleń budynków ISOVER Multimax 30.