Archiwa kategorii: Ochrona środowiska

Największa elektrownia słoneczna w Polsce

Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4MW. Instalacja zasili w energię elektryczną nawet 1600 gospodarstw domowych. Jej otwarcie to część innowacyjnego projektu Smart Toruń wdrażanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez Energę.

Wciąż niedoceniana rola izolacji

Straty energii na rurociągach cieplnych wynikające z wadliwej izolacji lub jej braku, w dużych przedsiębiorstwach potrafią pochłaniać grube mln złotych w skali roku. Dziś już nikt nie wyobraża sobie takich instalacji bez odpowiednio dobranej i zamontowanej izolacji. A jednak. Istnieją jeszcze systemy, których potencjał jest marnowany właśnie przez niewłaściwą izolację lub jej kompletny brak. Można zadać sobie pytanie retoryczne: czy warto izolować?

Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym. Spełnić normy środowiskowe

Elektroenergetyka stoi przed wyzwaniem jakim niewątpliwie jest jej modernizacja i dostosowanie do wymogów środowiskowych. Dostępne technologie i rozwiązania pozwalają z zapasem spełniać obowiązujące normy ochrony środowiska. Jedną z takich technologii jest tzw. niskotemperaturowe złoże fluidalne (NFKS). Jakie są jego zalety oraz możliwości stosowania w kotłach małej i średniej mocy do 100MW?

Ruszyła kolejna ekologiczna instalacja w energetyce

W Elektrociepłowni Białystok kilka dni temu uruchomiono instalację odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego. To pierwsza taka instalacja w Polsce na skalę przemysłową. Dzięki niej znacznie zredukowano emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jednocześnie zwiększając całkowitą sprawność elektrociepłowni.

Pompa ciepła za kocioł węglowy – czyli jak ograniczać niską emisję.

Powietrze w Polsce nie spełnia nawet minimalnych standardów jakości, a stężenia toksycznych substancji przekraczają dopuszczalne normy. Działania naprawcze w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń tylko nieznacznie wpływają na poprawę tego stanu. Czy można coś zmienić?

Efektywność energetyczna kluczowym składnikiem miksu energetycznego

Z przedstawionego przez Kancelarię Premiera raportu na temat miksu energetycznego dla Polski wynika, że do 2060 roku dużo miejsca w tym miksie będzie zajmować węgiel. Z kolei mało uwagi poświęcono efektywności energetycznej, która może pomóc polskiej gospodarce osiągnąć zakładane cele klimatyczne. Wciąż jesteśmy daleko od wyboru konkretnych rozwiązań wprowadzających rodzimą energetykę w nową erę i pozwolających zabezpieczyć energetyczną przyszłość.