Archiwa kategorii: Odnawialne źródła energii

Pompy ciepła – sposób na ogrzewanie

Ogrzewanie domu wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej stanowi ok. 70% rocznych, stałych wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Koszty ogrzewania zależą od wielu czynników: izolacji cieplnej, rodzaju paliwa i sprawności systemu grzewczego. Wybór sposobu ogrzewania to jedna z najważniejszych decyzji jaką musi podjąć inwestor, gdyż od zastosowanego rozwiązania zależeć będzie większa część kosztów związanych z utrzymaniem domu.

Analiza przyczyny wyłączeń farmy fotowoltaicznej

Bezprzerwowa praca odnawialnych źródeł energii jest istotnym elementem stabilności sieci elektroenergetycznej. Często przyczyną wyłączeń takich źródeł są czynniki zewnętrzne lub niewłaściwe nastawy zabezpieczeń pól średniego napięcia. W artykule przedstawiono analizę źródła wyłączeń farmy fotowoltaicznej i ich wpływu na stabilność sieci. Inspiracją do napisania tekstu było zlecenie wykonania pełnej analizy czynników wpływających na wyłączenia farmy PV, przyłączonej do linii 15kV.

Elektrownia wiatrowa o mocy 90 MW uruchomiona

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90MW. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce.

Europejskie szkolenia EUCERT z akredytacją UDT

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest krajowym koordynatorem Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT. Szkolenia prowadzone są w Polsce od ubiegłego roku.

PGE uruchamia pierwszą elektrownię fotowoltaiczną

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. To kolejna inwestycja Grupy PGE w segmencie odnawialnych źródeł energii.

Program PROSUMENT pobudza rynek pomp ciepła w 2015 roku

W Polsce nadal odnotowywany jest wysoki poziom wykorzystania węgla do pozyskania prądu oraz ciepła. Pozytywnym objawem w ostatnich latach jest rosnące wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym tej pochodzącej z pomp ciepła.