Archiwa kategorii: Odnawialne źródła energii

Analiza przyczyny wyłączeń farmy fotowoltaicznej

Bezprzerwowa praca odnawialnych źródeł energii jest istotnym elementem stabilności sieci elektroenergetycznej. Często przyczyną wyłączeń takich źródeł są czynniki zewnętrzne lub niewłaściwe nastawy zabezpieczeń pól średniego napięcia. W artykule przedstawiono analizę źródła wyłączeń farmy fotowoltaicznej i ich wpływu na stabilność sieci. Inspiracją do napisania tekstu było zlecenie wykonania pełnej analizy czynników wpływających na wyłączenia farmy PV, przyłączonej do linii 15kV.