Archiwa kategorii: Pompy i armatura

Monitorowanie pomp zasilających

W artykule przedstawiono bardzo rzadko spotykaną awarię zespołu wirującego wielostopniowej pompy odśrodkowej eksploatowanej przy Q/QN=0.6, polegającą na deformacji i uszkodzeniu tylnej tarczy wirników końcowych stopni pompy.

Poprawa dynamiki pompy diagonalnej

W krajowej energetyce od połowy lat 50. ubiegłego wieku, w zamkniętych obiegach wody chłodzącej skraplaczy turbin parowych stosowane są pompy diagonalne typoszeregu D. W większości są to maszyny o dużych mocach, od których ze względów eksploatacyjnych oraz ekonomicznych wymagana jest duża niezawodność działania oraz wysoka sprawność. W artykule przedstawiono modernizację pompy 180D40 w aspekcie poprawy stanu dynamicznego.

Podnieść niezawodność instalacji chemicznej – modernizacja pomp

W stosunku do instalacji przemysłu chemicznego i petrochemicznego, stawiane są wysokie wymagania dotyczące ich niezawodności i energochłonności urządzeń w nich zabudowanych. Zdarza się jednak, że już na etapie projektu, a później wykonania, zostają popełnione błędy skutkujące złym funkcjonowaniem całej instalacji i niedotrzymywaniem parametrów technologicznych wymaganych przez Inwestora. W ślad za tym idą duże straty ekonomiczne. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Jak zapewnić poprawną pracę instalacji?

Żeliwo sferoidalne – tworzywo niedoceniane w energetyce?

Dotychczas stosowanie armatury z żeliwa sferoidalnego w branży wodociągowej i nie tylko upowszechniło się na tyle, że nikogo już to nie dziwi. Czy jednak armaturę taką można bezpiecznie stosować przy wyższych parametrach w instalacjach energetycznych? Dotychczas jej zastosowanie w instalacjach o średnich i wyższych parametrach budziło wiele wątpliwości. Czy słusznie?

Badania i modernizacje pomp w ciepłowni

W artykule przedstawiono modernizacje pomp w układach ciepłowniczych polegające na dostosowaniu parametrów pompy do aktualnych wymagań sieci. Modernizacje polegały na zaprojektowaniu nowych układów hydraulicznych. Realizując modernizację jednocześnie obniżono pulsacje czynnika roboczego projektując wirniki tzw. niskopulsacyjne z przesuniętymi łopatkami. Pompy z tego typu wirnikami charakteryzują się niższym poziomem drgań.

Modernizacja pompowni w energetyce – konieczność czy, zdrowy rozsądek?

Groźba deficytu energetycznego i narzucone nam limity emisji dwutlenku węgla, których koszty przekroczenia mogą spowodować załamanie gospodarki Polski i innych krajów UE, wymuszają działania inwestycyjne jak i modernizacyjne dla sektora energetycznego. Zgodnie z polityką energetyczną Polski, planuje się budowę wysokosprawnych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne, budowę elektrociepłowni gazowych (kogeneracyjnych), promowanie oźe, budowę elektrowni jądrowej o łącznej mocy 6-8 tyś. MWe, często zapominając o możliwości wykorzystania pokaźnego zasobu energetycznego jakim jest potencjał efektywności energetycznej.