Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń

W dniach 18-20 maja 2016r. w Wiśle (Hotel STOK) Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. organizuje kolejną XVI Konferencję Naukowo-Techniczną UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ.

Tematyka Konferencji:

  • przygotowanie wody do celów energetycznych – nowe wyzwania, nowe trendy, nowe technologie,
  • gospodarka wodno – ściekowa,
  • doświadczenia eksploatacyjne i remontowe, problemy i rozwiązania,
  • zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju,
  • problemy korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń energetycznych,
  • praca w regulacji – realny stan, realne problemy,
  • diagnostyka i chemia,
  • normy, wytyczne, reżimy, rekomendacje, prawo,
  • usługi z zakresu chemii energetycznej.

Dobiegają końca retrofity oraz modernizacje związane z przedłużaniem czasu eksploatacji bloków 200MW i 360MW, w tym zwłaszcza pozwalające na spełnienie obecnych wymagań prawnych w zakresie emisji. Trwa odbudowa mocy w źródłach konwencjonalnych. Wysokoparametrowe jednostki wymagają zasilania wodą o odpowiednio wysokiej jakości, to oznacza rozwój nowych technologii przygotowania wody do celów energetycznych.

W niedalekiej perspektywie wytwórców energii czeka konieczność spełnienia wymogów dyrektywy IED w zakresie konkluzji BAT. To bardzo trudne wyzwanie dla wytwórców eksploatujących stare – zmodernizowane jednostki wytwórcze, ale również dla eksploatatorów nowych lub będących w budowie nowoczesnych bloków energetycznych, z których tylko część spełnia przyszłościowe wymagania BAT. To również wyzwanie i szerokie pole do działania w obszarze chemii energetycznej.

Zmienia się tryb pracy bloków energetycznych. Praca podstawowa do której bloki 200 i 360MW zostały zaprojektowane to już historia. Realia rynku energii nie gwarantują również takiej pracy nowym, dużym jednostkom wytwórczym. Praca w głębokiej regulacji, częste postoje i uruchomienia to nietypowe warunki generujące nowe, nieznane lub niedocenianie dotąd problemy eksploatacyjne i remontowe. Wszystkie wpływające na trwałość i dyspozycyjność.

Mamy nadzieję, że kolejna organizowana przez Pro Novum Konferencja będzie miejscem wymiany opinii i doświadczeń bliskich szeroko pojętym problemom związanym z chemią energetyczną oraz prezentacji nowych produktów i technologii. Liczymy, że konfrontacja bogatych doświadczeń licznych użytkowników urządzeń z doświadczeniami specjalistów mających do czynienia z problemami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem układów technologicznych, zainspiruje do podjęcia konkretnych działań potrzebnych energetyce , które pozwolą na jej dalszą transformację w bardziej przewidywalnym niż dotąd kierunku.

Więcej informacji na stronie www.pronovum.pl

Źródło oraz grafika: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.