Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni po raz XVIII

W dniach 6-7 października 2016r. w Katowicach odbędzie się organizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z.o.o. XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI. W tym roku tematem przewodnim będzie: Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni.

Organizacja:

 • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z.o.o.

Patronat Honorowy:

 • Urząd Dozoru Technicznego

Patronat:

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Partnerzy merytoryczni:

 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • TAURON Wytwarzanie S.A.
 • EDF Polska S.A.
 • ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

Patronat medialny:

 • Energetyka
 • Przegląd Energetyczny
 • Dozór Techniczny
 • Biuletyn UDT „Inspektor”
 • Nowa Energia
 • Energetyka Cieplna i Zawodowa
 • Elektroenergetyka i przemysł online. Inżynieria w praktyce

Cel Sympozjum:

Energetyka przechodzi głęboką transformację. Dotyczy ona praktycznie wszystkich dziedzin jej funkcjonowania.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej to tylko jedno z wyzwań, przed którymi stoi energetyka w Polsce, a zwłaszcza jej sektor wytwarzania. Zarządzanie efektywnością produkcji to jedno z trudniejszych zadań. Wymaga ono m.in. systemowego podejścia do utrzymania stanu technicznego, w tym do diagnostyki.

Regulacyjny tryb pracy bloków, bez względu na ich wielkość i rodzaj paliwa, stał się standardem. Wykonywanie diagnostyki musi to uwzględniać zarówno jeśli chodzi o możliwość identyfikowania nowych rodzajów uszkodzeń, jak również przetwarzania informacji on-line, zdalnego nadzoru i automatycznego kreowania wiedzy integrowalnej ze wskaźnikami ekonomicznymi i szacowaniem ryzyka.

Dla zmodernizowanych bloków 100MW – 360MW to jeden z podstawowych warunków ich pozostania w KSE. Spośród bloków zakwalifikowanych jako JWCD najlepiej nadają się one do regulacji. Potrzebne są jednak odpowiednie narzędzia do efektywnego zarządzania produkcją, w tym do systemowego zarządzania wiedzą o stanie technicznym oraz prognozowania trwałości na podstawie analizy awaryjności.

Takie podejście od wielu lat proponuje Pro Novum opracowując zarówno wytyczne przedłużania pracy długoeksploatowanych urządzeń, jak również systemy informatyczne umożliwiające zdalny nadzór diagnostyczny oraz planowanie remontów na podstawie strategii RCM i RBM.

Zakładamy, że tegoroczne Sympozjum pozwoli nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także stworzy warunki do zainicjowania nowych, korzystnych dla energetyki projektów.

Tematyka:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych,
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych,
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją,
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0,
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń,
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100MW – 360MW,
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych,
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym,
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych,
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń.

Więcej informacji (pliki do pobrania, zgłoszenie on-line, kontakt)

Źródło oraz grafika: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z.o.o.