Diagnostyka, remonty, wyzwania i nie tylko. Za nami XVIII jesienne sympozjum „Pro Novum”

W dniach 6-7 października 2016r. w Hotelu Qubus w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o. o.: XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni. Zapraszamy do relacji.

Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, EDF Polska S.A. oraz ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

img_6753

Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny objął Sympozjum Honorowym Patronatem. Dodatkowo w tym roku nad Sympozjum patronat objęły: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK).

img_6768

Patronat medialny nad Sympozjum sprawowały branżowe czasopisma: Energetyka, Dozór Techniczny, Przegląd Energetyczny, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa Energia, a także Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego „Inspektor” oraz portal Elektroenergetyka i przemysł on-line. Inżynieria w praktyce, a także miesięcznik „Europerspektywy”.

img_7241

W Sympozjum wzięło udział 130 przedstawicieli prawie wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni, Urzędu Dozoru Technicznego, krajowych firm remontowych i diagnostycznych, innych podmiotów związanych z polską energetyką, a także zagranicznych firm i ośrodków naukowych. W ciągu dwóch dni Sympozjum wygłoszonych zostało 27 referatów, które dotyczyły aktualnych problemów i wyzwań branży energetycznej.

img_6948

Sympozjum towarzyszyła wystawa, gdzie oprócz Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. stoiska wystawowe przygotowały: Conco East sp. z o.o., EthosEnergy sp. z o.o., Pentair Valves & Controls Polska sp. z o.o. i Romic Aparatura Elektroniczna.

img_6885

Tegoroczne Sympozjum, podobnie jak jego poprzednie edycje, zdominowała aktualna dla polskiej energetyki tematyka oraz informacja, że Pro Novum rozpoczęło 30 rok swojej działalności. Tematyka XVIII Sympozjum była skoncentrowana w głównej mierze na pracy regulacyjnej bloków energetycznych, która jest rezultatem głębokiej transformacji jaką przechodzi energetyka europejska i polska. Dotyczy ona praktycznie wszystkich dziedzin jej funkcjonowania. Zmianom w technologiach wytwarzania oraz dystrybucji towarzyszą wyzwania charakterystyczne dla Gospodarki 4.0.

img_6827

Odbiorca energii ma coraz większe ambicje, aby ją także generować. Bloki węglowe stają się w coraz mniejszym stopniu źródłem energii, a w coraz większym stopniu stabilizatorem systemu elektroenergetycznego.

img_6883

Zarządzanie majątkiem, a zwłaszcza efektywnością produkcji, to jedno z trudniejszych zadań. Wykonywanie diagnostyki musi to uwzględniać zarówno, jeśli chodzi o możliwość identyfikowania nowych rodzajów uszkodzeń, jak również przetwarzania informacji on-line, zdalnego nadzoru i automatycznego kreowania wiedzy integrowanej ze wskaźnikami ekonomicznymi i szacowaniem ryzyka. Potrzebne są odpowiednie narzędzia do efektywnego zarządzania produkcją, w tym do systemowego zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń oraz prognozowania ich trwałości na podstawie analizy awaryjności.

img_6862

Dla zmodernizowanych bloków 100 MW – 360 MW to jeden z podstawowych warunków ich pozostania w KSE. Spośród bloków zakwalifikowanych jako JWCD najlepiej nadają się one do regulacji. Takie podejście od wielu lat proponuje Pro Novum opracowując zarówno wytyczne przedłużania pracy długo eksploatowanych urządzeń, jak również systemy informatyczne umożliwiające zdalny nadzór diagnostyczny oraz planowanie remontów na podstawie strategii RCM i RBM.

img_6791

Swoje doświadczenia w zakresie problemów i skutków pracy regulacyjnej przedstawili zarówno przedstawiciele elektrowni zwłaszcza z EDF Polska S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A., jak również specjaliści Pro Novum sp. z o.o. Tematyka referatów Pro Novum, w tym jednego wspólnego z IASE, obejmowała praktycznie wszystkie aspekty pracy regulacyjnej, od propozycji standardów diagnostycznych poprzez zdalne systemy diagnostyczne monitorujące warunki pracy i bieżący stan techniczny bloków energetycznych oraz analizę jej skutków, w tym zwłaszcza uszkodzeń i awarii wywołanych pracą regulacyjną.

img_6794

W sześciu sesjach Sympozjum znalazło się także miejsce na prezentacje nowych metod badań przedstawionych przez NNT Sp. z o.o., Urząd Dozoru Technicznego oraz firmę Inspecta Technology, a nawet na prezentacje wyzwań, jakie stoją przed energetyką Republiki Południowej Afryki uwarunkowanej nie tylko charakterystycznym dla niej klimatem, ale także europejską/światową polityką klimatyczną.

img_6820

Za największą nagrodę za wysiłek organizatorów Sympozjum należy uznać wysoką frekwencję, ciekawe dyskusje oraz liczne gratulacje od jej uczestników. Zobligowało to organizatorów do publicznego podania daty kolejnego, XIX Sympozjum w 2017 roku.

Źródło oraz fot.: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o. o.