Europejskie szkolenia EUCERT z akredytacją UDT

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest krajowym koordynatorem Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT. Szkolenia prowadzone są w Polsce od ubiegłego roku.

System ten jest rekomendowany przez PORT PC, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC). Od października br. uczestnictwo w tych szkoleniach umożliwia przystąpienie zarówno do egzaminu EUCERT, jak też do egzaminu UDT.

System EUCERT wprowadza jednolity w całej Europie poziom szkoleń instalatorów pomp ciepła. Szkolenia zakończone są egzaminem, którego pozytywny wynik decyduje o przyznaniu instalatorowi certyfikatu EUCERT i wpisaniu go do europejskiej bazy certyfikowanych instalatorów pomp ciepła. PORT PC jest jedyną instytucją w Polsce, która może certyfikować instalatorów w tym standardzie. Szkolenia EUCERT prowadzone są w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, który 30 września 2015r. dołączył do grona akredytowanych w UDT organizatorów szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania pomp ciepła. Tym samym ukończenie szkolenia EUCERT upoważnia do przystąpienia do egzaminu w UDT.

Ze względu na wysoki poziom szkoleń program dedykowany jest do czynnych zawodowo instalatorów pomp ciepła (od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu instalowania pomp ciepła). Certyfikat EUCERT jest poświadczeniem wiedzy oraz wysokiej jakości usług świadczonych przez instalatora pomp ciepła. W związku z akredytacją ośrodka szkoleniowego Euro-Centrum zakres tematyczny szkoleń EUCERT został dodatkowo uzupełniony o informacje wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie (zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne) rozplanowane jest na 40 godzin i odbywa się przez 5 dni w dwóch blokach (2 dni + 3 dni).

Oprócz certyfikacji instalatorów pomp ciepła w standardzie EUCERT, PORT PC ustanowiła również komisję ds. znaku jakości, która jest odpowiedzialna za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q w naszym kraju. Prowadzona przez Organizację polityka jakości obejmuje również publikowanie branżowych Wytycznych Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła.

Źródło oraz grafika: PORT PC