Informatyczny system wsparcia utrzymania majątku produkcyjnego elektrowni

Przedstawiono przegląd głównych funkcji systemów CMMS (Computerized Maintenance Management System) wraz z odniesieniem ich do rzeczywistej sytuacji specjalistów zajmujących się utrzymaniem stanu majątku produkcyjnego elektrowni. Określono, że podstawowymi cechami systemów CMMS w obecnej sytuacji organizacyjnej elektrowni są przejrzystość i intuicyjność dotycząca archiwizowania oraz wyszukiwania dokumentacji/danych zbieranych w elektrowni. Takie cechy spełnia przedstawione w skrócie oprogramowanie UMS (Utility Maintenance Software) stworzone w Energoprojekcie Katowice.

Pełna wersja artykułu dostępna w numerze 4/2014 Energetyki

Autor: Filip Klepacki