Jakość Energii Elektrycznej

Wpływ parametrów jakości energii elektrycznej na stabilność systemu elektroenergetycznego oraz ciągłość dostaw, wprowadzenie do metod analizy i interpretacji danych pomiarowych jakości energii elektrycznej, zajęcia praktyczne z analizy i interpretacji danych, na podstawie najczęściej rejestrowanych zakłóceń. To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji konferencji pt. Jakość Energii Elektrycznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 października br w Pałacu Sulisław w Grodkowie. Organizatorem wydarzenia jest firma Astat sp. z o.o. z Poznania. Patronatem medialnym wydarzenie objęła m.in. redakcja portalu Elektroenergetyka i przemysł online. Inżyniera w praktyce.

Podczas konferencji uczestnicy wydarzenia będą mogli przystąpić do egzaminu SEP w celu uzyskania uprawnień elektrycznych rozszerzonych o wykonywanie pomiarów jakości energii elektrycznej. Koszt egzaminu to 175 zł brutto od osoby. Organizatorem egzaminu będzie SEP Oddział Częstochowa.

Więcej inf. o konferencji oraz karty zgłoszenia promocyjnego oraz zgłoszenia uczestnictwa na stronie organizatora. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Grafika oraz źródło: Astat Sp. z o.o.