Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE

W dniach 26-28 czerwca 2017 w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem zorganizowane zostanie I Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE. Temat przewodni wydarzenia brzmi: „wyłączamy niską emisję”. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące m. in. ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej.

Podczas forum poruszone zostaną również tematy skutecznego kreowania polityki rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych. Zaś tematem przewodnim Forum będą zagadnienia związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawy jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowości położonych na obszarach górskich.

Zarządzanie jakością powietrza zależy od bardzo wielu czynników, począwszy od polityki energetycznej i paliwowej, poprzez politykę ochrony środowiska, rozwój i innowacje, transport, po politykę regionalną i lokalna z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania przestrzennego.

Równolegle z Forum odbywać się będzie kolejna edycja Kongresu Smart City. Jest to cykliczne wydarzenie mające na celu popularyzację idei inteligentnych rozwiązań oraz ich znaczenia dla rozwoju przestrzeni miast a także szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze Smart City, budowanie płaszczyzny współpracy między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami oraz propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska. Tegoroczna edycja Kongresu odbywa się pod nazwą „Kongres Smart City/Eko Zakopane”.

Organizatorami Forum EKOZAKOPANE są Urząd Miasta Zakopane, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Ośrodek Badawczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. redakcja portalu Elektroenergetyka i przemysł online. Inżynieria w praktyce.

Więcej

Źródło: Investment Service Center S.A.