Najnowocześniejsze w Polsce laboratorium badań przedklinicznych

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oddano do użytku najnowocześniejsze w Polsce laboratorium badań przedklinicznych do badania radiofarmaceutyków.

– Wysokospecjalistyczne laboratorium badań przedklinicznych jest strategicznie istotną częścią każdego ośrodka produkującego i opracowującego nowe radiofarmaceutyki. Dlatego też włączywszy w nasze struktury Zakład Leków Izotopowych Narodowego Instytutu Leków, podjęliśmy decyzję o unowocześnieniu i doposażeniu pracowni – mówi dr inż. Dariusz Socha, dyrektor OR Polatom NCBJ.

Najważniejszym wyposażeniem nowego laboratorium badań przedklinicznych jest wart 1,4 mln zł zestaw gamma kamery i PhotonImager, urządzenia służące do obrazowania zwierząt technikami scyntylacyjnymi i optycznymi.

– O wysokiej jakości naszych prac świadczy to, że jednym z naszych klientów jest niemiecka firma ROTOP – mówi dr hab. Piotr Garnuszek, kierownik zakładu badawczego OR Polatom NCBJ

Źródło: informacja prasowa NCBJ

Fot.: NCBJ