Nowe elektrownie jądrowe w Finlandii i na Węgrzech

Omówiono przesłanki decyzji władz Finlandii i Węgier o budowie nowych elektrowni jądrowych produkcji rosyjskiej. Omówiono także projekty tych elektrowni. Projekt elektrowni AES-2006 pokazuje nowe tendencje w podejściu do problemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Najważniejszym tego wyrazem jest opracowanie oryginalnych systemów bezpieczeństwa elektrowni AES-006, które uwzględniają nie tylko, jak w reaktorze WWER-1000, wyłącznie opanowanie maksymalnej projektowej awarii, lecz również awarie pozaprojektowe.

Do tych ostatnich należą zdarzenia o małym prawdopodobieństwie, które mogą być uwarunkowane zarówno przyczynami wewnętrznymi elektrowni, jak i zewnętrznymi – niezwiązanymi ani z niedoskonałością konstrukcji, ani z tzw. czynnikiem ludzkim. Podstawowym kryterium bezpieczeństwa jest niedopuszczenie do uwolnienia się groźnych skażeń promieniotwórczych poza obręb elektrowni podczas awarii jądrowej. W projekcie elektrowni AES-006 wprowadzone zostały surowe normy ochrony radiologicznej. Wartości dopuszczanych granicznych dawek napromieniania w odniesieniu do personelu i ludności zostały w znacznym stopniu zredukowane; są mniejsze od rekomendowanych przez MAEA: roczna indywidualna efektywna dawka graniczna dla personelu obsługi – 5mSv/a jest czterokrotnie mniejsza od rocznej granicznej dawki przyjętej w owych zaleceniach, a średnia roczna graniczna dawka podczas eksploatacji – 2µSv/a jest mniejsza dziesięciokrotnie. Skuteczna dawka graniczna indywidualna dla ludności o wartości 10mSv/a jest 10 razy mniejsza od średniorocznej granicznej – 100mSv/a wg normy MAEA.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ (pdf)

Autor: Jerzy Kubowski

Fot.: sxc.hu

Udostępnione dzięki uprzejmości redakcji czasopisma „Energetyka”