Hydro-Pomp Sp. z o.o.

Hydro-Pomp 990x302

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „HYDRO-POMP” Sp. z o.o. | ul. Wróblewskiego 19 | 93-578 Łódź | tel.: 42 681 44 82 | www.hydropomp.com.pl

To firma inżynieryjna. Utworzona przez liczną i doświadczoną grupę pracowników naukowo – badawczych Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. PBW HYDRO-POMP jest wyspecjalizowaną firmą w dziedzinie maszyn i urządzeń przepływowych, znajdujących szerokie zastosowanie w energetyce, górnictwie, chemii i petrochemii, w zakładach przetwórczych, wodociągach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Zajmuje się problematyką ich eksploatacji, remontów, regulacji, diagnostyką, badaniami i pomiarami oraz wykonawstwem części zamiennych i prototypów.

↓ Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „HYDRO-POMP” Sp. z o.o.: AKTUALNOŚCI, ARTYKUŁY ↓

pompaBADANIA I MODERNIZACJE POMP W CIEPŁOWNI | W artykule przedstawiono modernizacje pomp w układach ciepłowniczych polegające na dostosowaniu parametrów pompy do aktualnych wymagań sieci. Modernizacje polegały na zaprojektowaniu nowych układów hydraulicznych. Realizując modernizację jednocześnie obniżono pulsacje czynnika roboczego projektując wirniki tzw. niskopulsacyjne z przesuniętymi łopatkami. Pompy z tego typu wirnikami charakteryzują się niższym poziomem drgań. Obecnie względy ekonomiczne wymuszają wzrost efektywności wszelkich procesów produkcyjnych i technologicznych. Dotyczy to również systemowych układów pompowych stosowanych w energetyce i ciepłownictwie, co wynika miedzy innymi z narzuconych Polsce limitów emisji CO2* przez UE… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

wirnik pompy 180D40_520x300POPRAWA DYNAMIKI POMPY DIAGONALNEJ | W krajowej energetyce od połowy lat 50. ubiegłego wieku, w zamkniętych obiegach wody chłodzącej skraplaczy turbin parowych stosowane są pompy diagonalne typoszeregu D. W większości są to maszyny o dużych mocach, od których ze względów eksploatacyjnych oraz ekonomicznych wymagana jest duża niezawodność działania oraz wysoka sprawność. W artykule przedstawiono modernizację pompy 180D40 w aspekcie poprawy stanu dynamicznego. Pompa wody chłodzącej 180D40 jest pompą diagonalną o następujących parametrach (podawanych przez producenta): wysokość podnoszenia: 23m, wydajność: 30000m3/h, prędkość obrotowa: 370obr/min, sprawność nominalna pompy: 85%, moc napędowego silnika elektrycznego: 3150kW… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

monitorowanie pomp zasilającychMONITOROWANIE POMP ZASILAJĄCYCH | W artykule przedstawiono bardzo rzadko spotykaną awarię zespołu wirującego wielostopniowej pompy odśrodkowej eksploatowanej przy Q/QN=0.6, polegającą na deformacji i uszkodzeniu tylnej tarczy wirników końcowych stopni pompy. Zakres prac związanych z ustaleniem i usunięciem przyczyn awarii obejmował: analizę geometrii elementów zespołu wirującego, analizę luzów promieniowych w uszczelnieniach przednich wirników, w uszczelnieniach międzystopniowych i w zespole bębna odciążającego, analizę luzów osiowych w komorach wirnika oraz luzu pomiędzy wirnikiem ostatniego stopnia i czołem bębna odciążającego, analizę pól naprężeń i odkształceń oraz częstości drgań własnych elementów wirujących, analizę materiałów konstrukcyjnych wirników… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

instalacja chemicznaPODNIEŚĆ NIEZAWODNOŚĆ INSTALACJI CHEMICZNEJ – MODERNIZACJA POMP | W stosunku do instalacji przemysłu chemicznego i petrochemicznego, stawiane są wysokie wymagania dotyczące ich niezawodności i energochłonności urządzeń w nich zabudowanych. Zdarza się jednak, że już na etapie projektu, a później wykonania, zostają popełnione błędy skutkujące złym funkcjonowaniem całej instalacji i niedotrzymywaniem parametrów technologicznych wymaganych przez Inwestora. W ślad za tym idą duże straty ekonomiczne. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Jak zapewnić poprawną pracę instalacji? Nie ma lepszych przykładów do nauki niż sytuacje z życia wzięte. W artykule przedstawiono działania prowadzone w celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji saletry w Węźle Reakcyjnym… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)