Narodowe Centrum Badań Jądrowych

NCBJ_500x160Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstało 1 września 2011 r. w efekcie włączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. NCBJ to nie tylko energetyka jądrowa. Zajmuje się także badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Tworzy infrastrukturę informatyczna i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. Jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym Maria. Zatrudnia ponad 1000 fizyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Kadra naukowa to ok. 70 profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 120 doktorów. NCBJ prowadzi badania reaktorowe i prace nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Bada gorącą plazmę dla energetyki termojądrowej przyszłości i rozwija metody modyfikacji materiałów. Prowadzi badania na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. Buduje podsystemy największych akceleratorów na świecie oraz produkuje akceleratory dla medycyny, przemysłu i nauki. Opracowuje nowe radiofarmaceutyki i jest ich producentem. Produkuje także specjalistyczną aparaturę i wyposażenie medyczne. Wykonuje podzespoły na potrzeby misji kosmicznych. Współpracuje z czołowymi instytutami na niemal wszystkich kontynentach (w tym z CERN-em – największym laboratorium naukowym na Ziemi). Profesorowie NCBJ zasiadają we władzach międzynarodowych organizacji badawczych. Współuczestniczy w globalnych przedsięwzięciach i programach naukowych (w tym w programie energetyki przyszłości ITER oraz w programie badań nad sposobami walki z zagrożeniem terrorystycznym EURITRACK). NCBJ świadczy bogatą gamę usług badawczych i konstrukcyjnych. Prowadzi badania detektorów promieniowania jonizującego i materiałów do ich produkcji. Buduje unikalną elektronikę do detektorów (m.in. układy i systemy dla akceleratora LHC w Genewie).

OFERTA

Produkty:

Akcelerator medyczny Coline Zaprojektowany z użyciem najnowszych technologii akcelerator Coline 15*, umożliwia prowadzenie radioterapii radykalnej i procedur specjalistycznych wiązkami fotonów i elektronów o energiach od 6 do 15 MeV z wysoką mocą dawki. Wyposażony standardowo w system portal imaging, kolimator asymetryczny, interfejs komunikacyjny do systemu zarządzania oraz opcjonalnie w kolimator wielolistkowy zapewnia wysoką precyzję i stabilność napromieniania.

Akceleratory przemysłowe Do radiografii oraz napromieniania żywności. Akceleratory do radiografii zapewniają wykrywanie wad w obiektach stalowych o grubościach do 1m; przeznaczone są głównie do przemysłowej kontroli konstrukcji mostów, wiaduktów, etc. Akceleratory do napromieniania żywności pozwalają na sterylizację na skalę półprzemysłową nie tylko produktów żywnościowych, ale również innych wyrobów w tym wyrobów i materiałów medycznych.

Analizator wielokanałowy Tukan Wielokanałowy analizator Tukan 8k jest sterowanym komputerowo urządzeniem przeznaczonym do pomiarów i analizy widm impulsów z detektorów promieniowania jonizującego (scyntylacyjnych lub półprzewodnikowych). Może pracować w trybie analizy amplitudowej (tryb MCA) lub w trybie pomiarów czasowych (MCS).

Aparatura do pomiarów spektrometrycznych Zestaw spektrometryczny składający się z detektora scyntylacyjnego NaJ(Tl) oraz zasilacza wysokiego napięcia i wzmacniacza spektrometrycznego umieszczonego w kasecie typu Euro 3U. Zestaw ten wraz z wielokanałowym analizatorem Tukan8k stanowi kompletny układ pomiarowy do spektrometrii promieniowania jonizującego.

Beam-spot camera Allows for the imagign of X-ray spot size in medical and industrial accelerators. It is often required for quality control measurements, acceptance testing or estimation of the radiogram quality. The simplicity and user-friendly design make accurate measurements fast and easy to obtain. Only two expositions besed on one correct positioning create an X-ray source image.

EDOX X-ray detector Edos_X detector is a special unit dedicated for energy and dose stability measurements of kV and MV X-ray beams. Thanks to a proper calibration it shows the energy of electrons on the target (colloquially called “X-ray energy”), pulse repetition frequency (PRF), dose rate and total dose.

Preparaty izotopowe POLATOM Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Prowadzone są też badania naukowe oraz prace rozwojowe. Mają one charakter aplikacyjny i dotyczą radiofarmacji, chemii i techniki jądrowej, a także takich dyscyplin naukowych jak radiochemia, biochemia, immunologia. Efektem badań jest opracowywanie własnych technologii, wdrażanych przez NCBJ OR POLATOM.

Ściana mionowa „Żywy” eksponat dydaktyczny pokazujący rzeczywiste ślady cząstek promieniowania kosmicznego. Powierzchnia ściany obsadzona jest gęsto neonówkami, które sterowane dwoma trygerami zapalają się, gdy w płaszczyźnie ściany przelatuje naładowana cząstka (zwykle mion). Na ścianie z częstotliwością raz na 1-5 sekundy powstają pomarańczowe „ślady” przelatujących cząstek.

Wyposażenie dla radioterapii (HITEC) Projektowanie, wytwarzanie, dostawa i montaż drzwi oraz innych urządzeń zapewniających ochronę przed promieniowaniem w bunkrach terapeutycznych szpitali onkologicznych i w innych obiektach o podobnym przeznaczeniu; dostawa i instalacja kompletnych „linii terapeutycznych” w szpitalach onkologicznych; wszechstronny serwis aparatury stosowanej w radiodiagnostyce i radioterapii; szkolenie pracowników klienta.

Usługi:

 • modyfikowanie plazmowe,
 • modyfikowanie akceleratorowe,
 • badanie środowiska,
 • badanie akceleratorowe,
 • obliczenia materiałowe,
 • usługi transportowe,
 • wzorcowanie aparatury dozymetrycznej w polach promieniowania beta, gamma i neutronowego (akredytacja PCA AP 070),
 • pomiary skażeń wewnętrznych całego ciała, tarczycy, aktywności radionuklidów wydalanych z moczem (akredytacja PCA AB 567),
 • pomiary skażeń środowiska,
 • pomiary spektrometryczne materiałów stałych i ciekłych,
 • pomiary dozymetryczne wykonywane przyrządami operacyjnymi na zewnątrz LPD (pola promieniowania gamma, skażenia powierzchni emiterami alfa i beta-promieniotwórczymi, pola promieniowania mieszanego (neutrony + gamma), inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidulnej umowy z klientem)
 • szkolenia (po szczegóły zapraszamy na stronę Działu Edukacji i Szkoleń)
  • dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: warsztaty i szkolenia poświęcone metodom nauczania fizyki jądrowej i powiązanych z nią zagadnień, w tym energetyki jądrowej i termojądrowej,
  • szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony radiologicznej,
  • szkolenia operatorów akceleratorów (tzw. kurs A-A),
  • szkolenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej (IOR-1).

KONTAKT

Narodowe Centrum Badań Jądrowych | ul. Andrzeja Sołtana 7 | 05-400 Otwock | tel. +48 22 71 80 001 | fax. +48 22 77 93 481 | e-mail: ncbj@ncbj.gov.pl | www.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych:  AKTUALNOŚCI, ARTYKUŁY

Otwarcie laboratorium OR Polatom NCBJNAJNOWOCZEŚNIEJSZE W POLSCE LABORATORIUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH | W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oddano do użytku najnowocześniejsze w Polsce laboratorium badań przedklinicznych do badania radiofarmaceutyków. – Wysokospecjalistyczne laboratorium badań przedklinicznych jest strategicznie istotną częścią każdego ośrodka produkującego i opracowującego nowe radiofarmaceutyki. Dlatego też włączywszy w nasze struktury Zakład Leków Izotopowych Narodowego Instytutu Leków, podjęliśmy decyzję o unowocześnieniu i doposażeniu pracowni – mówi dr inż. Dariusz Socha, dyrektor OR Polatom NCBJ – dzięki temu dysponujemy dziś najnowocześniejszym w kraju laboratorium badań przedklinicznych. Budując je kierowaliśmy się… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

DEU; Germany, Hamburg, February 2013, Visit of the polish Minister of Science and Higher Education Barbara Kudrycka at the European XFEL, Copyright photo: FRED DOTT, Hamburg, http://www.freddott.de, contact : fred.dott@t-online.deSERYJNE PARTIE KOMPONENTÓW XFELa OPUSZCZAJĄ POLSKĘ | Wysoko specjalistyczne sprzęgacze HOM, absorbery wyższych modów pola elektromagnetycznego i anteny do diagnostyki – Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), koordynator polskich instytucji w projekcie, przekazuje kolejne elementy dla największego w Europie lasera na swobodnych elektronach European XFEL. W ośrodku naukowym DESY w Hamburgu czeka już kilka modułów akceleratora lasera na swobodnych elektronach European XFEL (X-ray Free Electron Laser), największego obecnie tego typu projektu w Europie wartego ok. 1,1 miliarda euro. Polska, jako udziałowiec przedsięwzięcia, w ramach wkładu własnego, szacowanego na 28,8 mln euro, wykonała już pierwsze prace… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

NCBJ 520x300ATOMOWY SUPERKOMPUTER TUŻ TUŻ | Budowa największego superkomputera w kraju wkroczyła w najważniejszy etap – 31 października, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało pierwszą z umów na dostawę sprzętu komputerowego mającego wejść w skład klastra. Zgodnie z zawartym porozumieniem dostarczonych zostanie m.in. niemal 900 najnowszej generacji dziesięciordzeniowych procesorów, pamięć RAM i dyski SSD. Łączna wartość tego kontraktu to prawie 14 mln zł. W czwartek, 31 października br. NCBJ zawarło umowę na dostawę podzespołów dla superkomputera tworzonego w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk. Sprzęt do chłodzonej zimną wodą części klastra dostarczy firma Format Sp. z o.o., której oferta wyłoniona została w ogłoszonym w lipcu br. postępowaniu przetargowym… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

energetyka jądrowaRUSZA PIERWSZY PROJEKT KOORDYNOWANY PRZEZ POLSKĘ W RAMACH PROGRAMU EURATOM | Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) koordynuje projekt o wartości 2,5 mln euro skupiający 21 partnerów krajowych i zagranicznych. Zbadanie możliwości wykorzystania reaktorów jądrowych do produkcji nie tylko energii elektrycznej ale także ciepła to wyzwanie stojące przed naukowcami. Ich sukces może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 10 października 2013 roku, w Warszawie podczas pierwszego spotkania ekspertów z 21 ośrodków naukowych i przemysłowych z całego świata uroczyście zainaugurowano projekt badawczy NC2I-R (Nuclear Cogeneration Industrial Initiative – Research)… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

Rusza budowa LSA-male_NCBJRUSZA BUDOWA LABORATORIUM STRUKTUR AKCELERACYJNYCH | W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozpoczyna się budowa nowego Laboratorium Struktur Akceleracyjnych. Za ponad 7 mln zł powstanie nowoczesny budynek wraz z biurem konstrukcyjnym oraz pracownia akceleratorowa. Powstające na terenie NCBJ, w Świerku pod Warszawą, Laboratorium Struktur Akceleracyjnych to nowoczesny budynek o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, w którym znajdować się będą: pracownie mikrofalowe, obróbki próżniowej, lutowania, kontroli szczelności itp. Druga część budynku to pracownie akceleratorowe pozwalające na prace badawcze nad wykorzystaniem wysokoenergetycznego promieniowania, do zastosowań medycznych i przemysłowych… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)