ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL 280x84

ROCKWOOL©   Technical   Insulation   jako   niezależna   organizacja   stanowiąca   część   międzynarodowej   Grupy ROCKWOOL, jest światowym liderem na rynku izolacji technicznych. Oferujemy Państwu dwie linie produktowe ProRox i SeaRox, które obejmują pełen zakres technik i systemów izolacji cieplnej i niepalnej dla przemysłu i energetyki oraz dla przemysłu morskiego i offshore. ROCKWOOL Technical Insulation proponuje kompletne rozwiązania do izolacji w energetyce, przemyśle przetwórczym, stoczniowym i przybrzeżnym oraz serwisie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Od dobrych, zrównoważonych produktów, do wiarygodnych porad ekspertów, od dokumentacji technicznej, po sprawny serwis logistyczny na każdym etapie łańcucha dostaw. W całym procesie: od projektanta, poprzez dealera, do wykonawcy i instalatora naszym celem jest poprawa jakości. Nie sprzedajemy produktów, a dostarczamy rozwiązania. Takie kompleksowe podejście do rynku sprawia, że ROCKWOOL Technical Insulation jest idealnym partnerem – profesjonalnym, innowacyjnym i godnym zaufania.

Grupa ROCKWOOL jest wiodącym światowym dostawcą innowacyjnych produktów i systemów opartych na skalnej wełnie mineralnej, poprawiających warunki i jakość życia milionów ludzi. Jesteśmy jednym ze światowych liderów w branży izolacyjnej. Jednocześnie oferujemy szereg innych produktów dla sektora budowlanego takich jak sufity akustyczne, płyty ścienne czy usługi doradcze. Rozwiązania Grupy ROCKWOOL zapewniają poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa pożarowego budynków, gwarantując komfort akustyczny i przyjemny klimat wewnątrz. Tworzymy zielone rozwiązania dla branży ogrodniczej, do zastosowań przemysłowych, przemysłu stoczniowego, a także w obszarze minimalizacji hałasów i wibracji w obiektach infrastrukturalnych.

Banner Expertise EIP portal

↓ PRODUKTY I APLIKACJE ↓

Rurociągi_ROCKWOOL 700x320RUROCIĄGI | Rurociągi odgrywają kluczową rolę w wielu procesach przemysłowych, w instalacjach chemicznych i petrochemicznych np. w elektrowniach, ponieważ łączą ze sobą kluczowe komponenty, takie jak urządzenia, kolumny, zbiorniki, kotły, turbiny itp. ułatwiając przepływ materiałów i energii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Produkty (kliknij)

ROCKWOOL_małe zbiornikiMAŁE ZBIORNIKI | Zbiorniki są ważnymi elementami składowymi instalacji dla procesów technologicznych w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. W wielu procesach produkcyjnych wykorzystuje się różne materiały, które są magazynowane w zbiornikach i stamtąd rozsyłane do różnych procesów technologicznych. W zbiornikach magazynuje się zwykle materiały płynne, stałe lub gazowe, które zgodnie z zapotrzebowaniem przesyła się do odpowiednich urządzeń.

Produkty (kliknij)

Kolumny_ROCKWOOL 700x320

KOLUMNY | Kolumny to urządzenia przemysłowe o kształcie pionowej rury. Stosowane są do przeprowadzania chemicznych lub fizycznych procesów technologicznych, jak np. destylacja lub ekstrakcja materiałów. Kolumny stanowią często podstawę instalacji chemicznych lub petrochemicznych. Procesy przebiegające w kolumnach wymagają zazwyczaj określonych temperatur.

Produkty (kliknij)

Duże zbiorniki magazynowe_ROCKWOOL 700x320DUŻE ZBIORNIKI MAGAZYNOWE | Dostępność surowców, paliw oraz magazynowanie produktów końcowych to kluczowe elementy w każdej dziedzinie przemysłu. Zazwyczaj duże zbiorniki (rezerwuary) służą do przechowywania surowców, paliw i gotowych wyrobów. Małe zbiorniki lub zasobniki służą do przechowywania produktów lub półproduktów przez krótki czas. W celu zachowania odpowiednich właściwości substancji oraz stabilności i bezpieczeństwa procesu produkcyjnego ważne jest utrzymanie właściwej temperatury w zbiorniku.

Produkty (kliknij)

ROCKWOOL_kanały spalin i kominyKANAŁY SPALIN I KOMINY | Podczas spalania surowców kopalnych powstają spaliny, które zanim zostaną wyemitowane do atmosfery są kierowane kanałami spalinowymi do różnych faz oczyszczania, jak np. procesy odazotowania (DeNOX), odsiarczania (DESOX) i odpylania.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Produkty (kliknij)

Kotły parowe_ROCKWOOL 700x320KOTŁY PAROWE | Do kotłów parowych zalicza się zarówno kotły do podgrzewania wody jak i kotły do wytwarzania pary przy zwiększonym ciśnieniu. Zgodnie z ogólną definicją kocioł jest urządzeniem służącym do wytwarzania gorącej wody lub pary. W przemyśle rozróżniamy dwa typy kotłów: wytwornice pary i kotły płomienicowo-płomiennikowe. W nowoczesnej gospodarce elektrociepłowniczej wykorzystuje się duże wytwornice pary, w których spalane są takie surowce kopalne jak węgiel kamienny, węgiel brunatny. Powstaje w nich do 3600 ton pary na godzinę o ciśnieniu osiągającym wartość 300 bar i temperaturze do 620°C.

Produkty (kliknij)

ROCKWOOL_turbiny paroweTURBINY PAROWE | Klasyczna turbina energetyczna jest maszyną wielostopniową, gdzie w części wysokoprężnej wykorzystywana jest para o temperaturze 550-600°C i ciśnieniu do 200MPa, w części średnioprężnej para o temperaturze 300-400°C i w części niskoprężnej para o temperaturze poniżej 100°C. Przy tak wysokich temperaturach istnieje potrzeba zastosowania wielowarstwowej izolacji termicznej.

Produkty (kliknij)


ROCKWOOL Technical Insulation | ul. Kwiatowa 14 | 66-131 Cigacice | Tel.: +48 68 38 50 250 | Fax: +48 68 38 50 234 | www.rockwool-rti.com

↓ ROCKWOOL Technical Insulation: AKTUALNOŚCI, ARTYKUŁY ↓

Modernizacja izolacji termicznych fot. otw.MODERNIZACJA IZOLACJI TERMICZNYCH | Wiele zakładów przemysłowych podejmuje działania modernizacyjne instalacji i dochodzi do etapu izolacji. Powstają wtedy pytania, czy stara, niekiedy 20-to lub 30-to letnia izolacja, spełnia nadal swoje funkcje, czy lepiej wymienić ją na nową? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w ostatnich czasach wzrosła świadomość poszanowania energii, co oznacza między innymi ograniczanie strat ciepła do minimum. Można je uzyskać poprzez zastosowanie wysokosprawnych systemów, kogenerację, automatyzację, ale również poprzez zastosowanie ekonomicznej grubości izolacji, która równoważy koszty materiałowe i długotrwałą eksploatację, przy uwzględnieniu rosnących cen energii. W porównaniu do wymienionych wcześniej systemów… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

izolacjaWCIĄŻ NIEDOCENIANA ROLA IZOLACJI | Straty energii na rurociągach cieplnych wynikające z wadliwej izolacji lub jej braku, w dużych przedsiębiorstwach potrafią pochłaniać grube mln złotych w skali roku. Dziś już nikt nie wyobraża sobie takich instalacji bez odpowiednio dobranej i zamontowanej izolacji. A jednak. Istnieją jeszcze systemy, których potencjał jest marnowany właśnie przez niewłaściwą izolację lub jej kompletny brak. Można zadać sobie pytanie retoryczne: czy warto izolować? Odpowiedź praktycznie powinna paść „od ręki”. Tak – warto. Analizy przeprowadzanych modernizacji izolacji rurociągów ciepłowniczych, ale i wszelkich rurociągów, na których mamy do czynienia ze stratami energii cieplnej, wykazują, że efekty środowiskowe i ekonomiczne… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

Rockwool 520x300EFEKTYWNOŚĆ IZOLACJI TECHNICZNYCH W PRZEMYŚLE I ENERGETYCE | Izolacja termiczna odgrywa coraz większą rolę w przemyśle i nie tylko. Właściwie dobrana i zamontowana potrafi znacząco poprawić efektywność energetyczną nie wspominając o bezpieczeństwie eksploatacji np. rurociągu z gorącym czynnikiem. Niezmiernie istotne są doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje osób wykonujących techniczne instalacje termiczne. Dobrym sposobem na podnoszenie kwalifikacji pracowników są szkolenia oraz wymiana doświadczeń zawodowych między nimi. Takie szkolenie zorganizowała firma ROCKWOOL Technical Insulation, które swoim zakresem obejmowało m.in. zagadnienia merytoryczne z zakresu doboru oraz sposobu poprawnego montażu izolacji termicznych na instalacjach… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)

ROCKWOOL 520x300AKADEMIA ROCKWOOL | Właściwie dobrana i zamontowana izolacja termiczna potrafi znacząco poprawić m.in. efektywność energetyczną. Ważne są także doświadczenie oraz kwalifikacje osób wykonujących techniczne instalacje termiczne. A sposobem na podnoszenie kwalifikacji są szkolenia oraz wymiana doświadczeń zawodowych. Dlatego ROCKWOOL Technical Insulation zorganizował w czeskim Bohuminie szkolenie, które swoim zakresem obejmowało m.in. zagadnienia merytoryczne z zakresu doboru oraz sposobu poprawnego montażu izolacji termicznych na instalacjach przemysłowych. O czym jeszcze dyskutowano? Tego dowiecie się czytając dalszy ciąg artykułu wzbogaconego również fotorelacją z wydarzenia… (kliknij w grafikę, aby czytać więcej)