Oni nam zaufali

Prezentujemy tutaj wpisy firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę – które nam zaufały. Jednocześnie dziękujemy za wszelkie rady oraz sugestie, dzięki, którym możemy rozwijać nasz portal. Mamy nadzieję, iż współpraca z nami przynosi Państwa firmom wiele korzyści, daje sporo satysfakcji oraz spełnia Wasze oczekiwania.


rockwoolROCKWOOL Technical Insulation | ul. Kwiatowa 14 | 66-131 Cigacice | tel.: 68 385 02 50 | www.rockwool-rti.com

ROCKWOOL Technical Insulation jest światowym liderem na rynku izolacji technicznych. Oferuje kompletne rozwiązania izolacyjne ProRox dla przemysłu i energetyki oraz SeaRox dla sektora morskiego i przybrzeżnego oparte na sprawdzonej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu własnych ekspertów, profesjonalistów w swojej dziedzinie.


Energopomiar 180x80Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. | ul. gen. J. Sowińskiego 3 | 44-100 Gliwice | skr. poczt. 402 | tel.: 32 237 68 00 | www.energopomiar.com.pl

Firma świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla energetyki zawodowej i różnych branż przemysłu. Główne dziedziny działalności: ochrona środowiska, procesy cieplne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna i diagnostyka, analizy chemiczne i fizykochemiczne, nadzór nad inwestycjami, Inżynier Kontraktu. Firma podejmuje się także realizacji nowych prac doradczych i badawczych. Prócz pomiarów i badań doradza w rozwiązywaniu problemów związanych m.in. z eksploatacją, wytwarzaniem energii w wysokosprawnej kogeneracji, spełnianiem limitów emisyjnych czy budową nowych mocy wytwórczych. Spółka świadczy również usługi dla sektora przemysłowego (m.in. przemysł chemiczny, papierniczy, rafineryjny, cementowy, wydobywczy), komunalnego oraz ciepłownictwa.


pro-novum

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. | ul. Wróbli 38 | 40-534 Katowice | tel.: 32 251 87 39 | www.pronovum.pl

Spółka powstała w 1987r. i od  początku świadczy inżynierskie usługi eksperckie dla sektora energetycznego, głównie polskiego. Naszymi klientami są lub były wszystkie polskie elektrownie zawodowe oraz zdecydowana większość elektrociepłowni komunalnych i przemysłowych. Z naszych ekspertyz korzystają także towarzystwa ubezpieczeniowe działające w tym sektorze. Zakres usług obejmuje m.in. diagnostykę urządzeń energetycznych najnowszymi metodami badawczymi, innowacyjne usługi z zakresu chemii energetycznej, rewitalizację elementów staliwnych turbin parowych w celu przedłużenia ich eksploatacji, diagnostykę on-line przy użyciu autorskiego oprogramowania LM System PRO+®, a także usługi serwisu diagnostycznego on-line realizowanego przy użyciu pakietu funkcjonalnego LM Serwis PRO®. Od 2008r. Spółka posiada status centrum badawczo-rozwojowego przyznanego decyzją Ministra Gospodarki.


Ekozub

 Ekozub sp. z o.o. | ul. Powstańców Śląskich 47 | 47-480 Żerdziny | tel.: 32 419 85 09 | www.ekozub.pl

Firma ta specjalizuje się w usługach dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa oraz różnych gałęzi przemysłu w kraju i za granicą. Oferuje m.in. usługi z zakresu modernizacji kotłów do 100 MW pod kątem spalania niskokalorycznych węgli, biomasy i pozostałych paliw, badań eksploatacyjnych kotłów, optymalizacji pracy kotłów, czyszczenia powierzchni wymiany ciepła kotłów rusztowych typu OR i WR, płomieniotwórczych oraz opalanych biomasą, czyszczenia rurociągów oraz instalacji CO i CWU.


Hydro-PompPrzedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „HYDRO-POMP” Sp. z o.o. | ul. Wróblewskiego 19 | 93-578 Łódź | tel.: 42 681 44 82 | www.hydropomp.com.pl

To firma inżynieryjna. Utworzona przez liczną i doświadczoną grupę pracowników naukowo – badawczych Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. PBW HYDRO-POMP jest wyspecjalizowaną firmą w dziedzinie maszyn i urządzeń przepływowych, znajdujących szerokie zastosowanie w energetyce, górnictwie, chemii i petrochemii, w zakładach przetwórczych, wodociągach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Zajmuje się problematyką ich eksploatacji, remontów, regulacji, diagnostyką, badaniami i pomiarami oraz wykonawstwem części zamiennych i prototypów.


logotyp pswip

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych z siedzibą w Warszawie | ul. Augustówka 24 | 02 – 981 Warszawa | tel.: 660 165 279 | www.pswip.pl

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych powstało w 2008 roku. Zrzesza duże krajowe firmy izolacyjne zajmujące się wykonawstwem izolacji termicznych i akustycznych. Ma za zadanie inicjowanie postępu technicznego w zakresie wykonywania izolacji, współudział w tworzeniu norm i zasad realizacji robót, utrzymywanie współpracy z producentami materiałów izolacyjnych, opracowywanie zasad i wymogów dla firm świadczących usługi izolacyjne w przemyśle, w celu sprostania standardom skuteczności rozwiązań, jakości, bezpieczeństwa oraz optymalizacji oddziaływania na środowisko.


NCBJ180x60Narodowe Centrum Badań Jądrowych | ul. Andrzeja Sołtana 7 | 05-400 Otwock | tel.: 22 718 00 01 | www.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało 1 września 2011 r. w efekcie włączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. NCBJ zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Tworzy infrastrukturę informatyczna i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.


PORTPC 180x60

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest  wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie. PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli.


Informacje o konferencjach, które objęliśmy patronatem medialnym (kliknij)