Wiadomość e-mail z tytułem eFaktura za energię elektryczną może zawierać wirusa

Na skrzynki mailowe klientów w całym kraju trafiają wiadomości zatytułowane „eFaktura za energię elektryczną (numer)”. W wiadomości pojawia się informacja, że jest to eFaktura wystawiona przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Informujemy, że PGE nie jest nadawcą tych wiadomości, a fałszywy e-mail może stanowić zagrożenie niebezpiecznym wirusem typu „trojan”.

Jak rozpoznać prawdziwą eFakturę wystawioną przez PGE Obrót?

  • Nadawca: Firma Blue Media, która świadczy usługę generowania i wysyłania eFaktur dla PGE Obrót
  • Adres e-mail nadawcy: pge-efaktura@bluemedia.pl
  • Tytuł wiadomości: Powiadomienie o wystawieniu nowego rachunku
  • Załącznik: wiadomość zawiera załącznik, którym jest standardowa faktura za energię elektryczną
  • Logotypy: logo Blue Media, logo PGE eFaktura
  • Treść maila zawiera: numer faktury, datę wystawiania faktury, termin płatności, indywidualny numer konta oraz tytuł płatności
  • Faktura dostarczana jest na adres mailowy klienta zgodnie z okresem rozliczeniowym

PGE apeluje do wszystkich klientów, by dla bezpieczeństwa swojego sprzętu elektronicznego i znajdujących się na nim danych, nie otwierali wiadomości zatytułowanej „eFaktura za energię elektryczną (numer)”.

Źródło: PGE