Program PROSUMENT pobudza rynek pomp ciepła w 2015 roku

W Polsce nadal odnotowywany jest wysoki poziom wykorzystania węgla do pozyskania prądu oraz ciepła. Pozytywnym objawem w ostatnich latach jest rosnące wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym tej pochodzącej z pomp ciepła.

Efektem poszukiwań nowych systemów ogrzewania jest rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Podczas gdy cześć krajów europejskich zmaga się ze stagnacją na rynku wspomnianych pomp, w Polsce odnotowujemy wzrost. W roku 2010 sprzedano 8130 pomp ciepła, w roku 2013 było to już ponad 15000, a w 2014 rynek zanotował wzrost o 7 proc. Istotnie wzrósł również rynek powietrznych pomp ciepła na ciepłą wodę. W latach 2010-2013 zwiększył się on czterokrotnie.

(kliknij w grafikę poniżej, aby powiększyć)

Rys. 1 Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 - 2014. Opracowanie: PORT PC.

Rys. 1 Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2014. Opracowanie: PORT PC.

Prawie dwie trzecie zainstalowanych w Polsce pomp do ogrzewania wykorzystuje ciepło Ziemi jako źródło ciepła, podczas gdy pompy ciepła na wodę gruntową mają marginalne znaczenie. Wysoki wzrost odnotowują natomiast pompy typu powietrze/woda.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od roku 2010 przyznaje subwencje na instalacje do odzyskiwania ciepła z energii odnawialnych w obiektach mieszkaniowych. W ten sposób zwiększa zapotrzebowanie na innowacyjne i dostosowane do polskiego rynku technologie, które otwierają wiele możliwości biznesowych zaawansowanym technicznie oferentom. W lipcu br. wprowadzono zmiany w założeniach programu PROSUMENT, dzięki którym dotowane są również instalacje produkujące ciepło z odnawialnych źródeł energii, a nie jak dotychczas tylko instalacje OZE produkujące energię elektryczną lub ciepło w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej.

Źródło: PORT PC