Rozbudowa elektrociepłowni w Bydgoszczy

Instalacja Odsiarczania Spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz zostanie rozbudowana. Dzięki inwestycji wartej 44 mln zł bydgoska jednostka wytwórcza spełni zaostrzone unijne normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin gwarantuje uzyskanie ograniczenia emisji SO2 do poziomu poniżej 130 mg/m3 i pyłu – poniżej 10 mg/m3. Dzięki temu bydgoska elektrociepłownia spełni normy emisyjne zawarte zarówno w Dyrektywie IED (o emisjach przemysłowych) jak i docelowo w konkluzjach BAT.

Zakres prac zawarty w umowie obejmie dostarczenie kompletnej instalacji odsiarczania spalin dla kotła OP-230 nr 4 z możliwością odsiarczenia całego strumienia spalin z kotła OP-230 nr 3, w technologii półsuchej NID™, wraz z podłączeniem do istniejącego komina. Zastosowana technologia oparta jest na wapnie palonym jako reagencie, wykorzystuje najnowocześniejszy filtr workowy pełniący rolę odpylacza, kompaktowy reaktor oraz zintegrowany mieszalnik-nawilżacz. Realizacja projektu umożliwi pełne wykorzystanie mocy dwóch kotłów.

Zgodnie z zapisami kontraktu, rozbudowana instalacja odsiarczania spalin przekazana zostanie do eksploatacji w grudniu 2018 roku. Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin nie kończy procesu dostosowania jednostek wytwórczych w Bydgoszczy do konkluzji BAT. PGE GiEK planuje w ZEC Bydgoszcz także budowę instalacji odazotowania spalin.

W następstwie wejścia w życie Konkluzji BAT w 2021 r., które zaostrzają parametry emisyjne w zakresie SO2, NOX i pyłów, wprowadzone zostaną wymogi emisyjne w zakresie innych substancji, a także nowe obowiązki dotyczące prowadzenia pomiarów emisji i nowe standardy jakości ścieków z instalacji oczyszczania spalin. Dlatego też, aby umożliwić dalszą pracę jednostek PGE konieczne jest zrealizowanie programu inwestycyjnego dostosowującego aktywa wytwórcze do przyszłych rygorystycznych wymogów. Obecnie w elektrowniach – Bełchatów, Opole oraz Dolna Odra uruchamiane są postępowania przetargowe dla wyboru wykonawców prac na blokach nr 3–12, nr 14 i nr 2 w Elektrowni Bełchatów, bloków nr 1–4 w Elektrowni Opole, bloków nr 5–8 w Elektrowni Dolna Odra.

Źródło oraz fot.: inf. prasowa PGE GiEK