Tag Archives: audyt energetyczny

Ustawa o efektywności energetycznej – obowiązki i szanse dla przedsiębiorców

W 2016 roku weszła w życie nowa ustawa – Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (poz. 831). Reguluje ona dwa mechanizmy: obowiązkowy audyt energetyczny oraz zagadnienia związane z wdrożeniem efektywności energetycznej. Mechanizmy te są różne, jednak ich celem jest zmniejszenie zużycia energii w Polsce i Unii Europejskiej, w tym również w obszarze napędów i automatyki.

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa – doświadczenia z realizacji

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa to kompleksowe spojrzenie na zakład przemysłowy realizowane w celu określenia stanu technicznego oraz efektywności pracy poszczególnych instalacji. Ocenie podlegają m.in. linie produkcyjne, urządzenia wchodzące w skład instalacji oraz sieci ogólnozakładowe (elektryczne, cieplne). Podstawowym celem audytu energetycznego jest ocena stanu istniejącego oraz propozycja przedsięwzięć pozwalających obniżyć energochłonność zachodzących w zakładzie procesów. W artykule szczegółowo omówiono poszczególne etapy audytu wraz z przykładami ich realizacji.

Rok do wprowadzenia w życie unijnej Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej do 5 czerwca 2014 r. muszą wprowadzić w życie przepisy Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Jednak już do końca 2013 r. wszystkie kraje powinny przedstawić działania wspierające jej ustalenia.

Dla kogo świadectwa efektywności energetycznej?

Przesądzenie kwestii o charakterze precedensowym to jedno z najważniejszych zadań, które stoi obecnie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w związku z prowadzonym w URE – po raz pierwszy – przetargiem na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.