Tag Archives: badania i modernizacje pomp

Badania i modernizacje pomp w ciepłowni

W artykule przedstawiono modernizacje pomp w układach ciepłowniczych polegające na dostosowaniu parametrów pompy do aktualnych wymagań sieci. Modernizacje polegały na zaprojektowaniu nowych układów hydraulicznych. Realizując modernizację jednocześnie obniżono pulsacje czynnika roboczego projektując wirniki tzw. niskopulsacyjne z przesuniętymi łopatkami. Pompy z tego typu wirnikami charakteryzują się niższym poziomem drgań.