Tag Archives: BAT

Rozbudowa elektrociepłowni w Bydgoszczy

Instalacja Odsiarczania Spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz zostanie rozbudowana. Dzięki inwestycji wartej 44 mln zł bydgoska jednostka wytwórcza spełni zaostrzone unijne normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Karty w sprawach klimatycznych zostały rozdane?

Pod wpływem ideologii UE przyjęto oceniać skuteczność działań poprzez procentowe porównanie zmniejszania emisji np. CO2 do okresów poprzednich. To wskaźnik niedoskonały, bo jeżeli dany kraj ma niski poziom emisji (np. jest krajem biednym) to z reguły wzrost gospodarczy powoduje zwiększenie emisji w procentach. Bardziej sprawiedliwym i czytelnym, lecz nie bez wad, jest wskaźnik pokazujący emisję CO2 w ciągu roku w tonach na głowę mieszkańca. Kraje o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego emitują z reguły więcej CO2 na głowę mieszkańca niż te o niższym poziomie rozwoju.