Tag Archives: diagnostyka

Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczną pracę elektrowni

W dniach 5-6 października 2017 w Katowicach w hotelu Angelo odbędzie się XIX Sympozjum Informacyjno – Szkoleniowe Diagnostyka i Remonty Urządzeń Cieplno – Mechanicznyh Elektrowni. Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczną pracę elektrowni.

Poprawa dynamiki pompy diagonalnej

W krajowej energetyce od połowy lat 50. ubiegłego wieku, w zamkniętych obiegach wody chłodzącej skraplaczy turbin parowych stosowane są pompy diagonalne typoszeregu D. W większości są to maszyny o dużych mocach, od których ze względów eksploatacyjnych oraz ekonomicznych wymagana jest duża niezawodność działania oraz wysoka sprawność. W artykule przedstawiono modernizację pompy 180D40 w aspekcie poprawy stanu dynamicznego.

Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni po raz XVIII

W dniach 6-7 października 2016r. w Katowicach odbędzie się organizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z.o.o. XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI. W tym roku tematem przewodnim będzie: Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni.

Wiedzę zdobywa się długo, a traci – szybko

Jak zapobiegać nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych? Czy outsorcing utrzymania ruchu w elektrowni to dobre rozwiązanie? Jak utrzymywać bloki energetyczne w odpowiedniej dyspozycyjności i sprawności, w czasach, w których liczy się każda złotówka? I co dzieje się z polskim know-how? Czy za kilka lat będziemy samodzielnie potrafili diagnozować urządzenia w naszych elektrowniach? To tylko niektóre z pytań na jakie starano się znaleźć odpowiedzi podczas XV jubileuszowego Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowego „Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych”.

Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Badania i ocena stanu technicznego rur powierzchni ogrzewalnych kotłów, zapobieganie ich nieszczelnościom, wpływ modernizacji kotłów na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych, planowanie remontów powierzchni ogrzewalnych kotłów czy wreszcie przedłużanie eksploatacji i retrofity długo eksploatowanych bloków – to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas XV już sympozjum informacyjno-szkoleniowego Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni