Tag Archives: generator fal uderzeniowych

Bunkry, zasobniki, instalacje transportu pneumatycznego. Eliminacja zawieszania się materiałów sypkich

W przemyśle i energetyce istnieją instalacje, w których pojawia się problem z zabezpieczaniem regularnych dostaw różnych materiałów. Bunkry, zasobniki oraz transport pneumatyczny są istotnymi elementami w ciągach technologicznych. W zakresie kotłów należy zapewnić ciągłą dostawę paliwa oraz odbiór popiołu. Jednak zmieniające się parametry węgla lub biomasy powodują zawieszanie się paliwa w bunkrach i zasobnikach (w szczególności użytkownicy kotłów opalanych biomasą borykają się z tym problemem). Likwidację zjawiska zawieszania się można osiągnąć np. przez zastosowanie tzw. generatorów fal uderzeniowych (np. GFU-24/8).

Fala uderzeniowa a czyszczenie kotłów energetycznych

Wykorzystanie zjawiska fali uderzeniowej w praktyce przemysłowej może przynieść wiele korzyści. Pneumatyczne technologie impulsowe z powodzeniem stosowane są do czyszczenia instalacji technologicznych oraz powierzchni konwekcyjnych kotłów. Aktualnie wykorzystywane są generatory fal uderzeniowych z niedużą objętością gazu roboczego. Jak wygląda to w praktyce?