Tag Archives: instalacja odsiarczania spalin

Rozbudowa elektrociepłowni w Bydgoszczy

Instalacja Odsiarczania Spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz zostanie rozbudowana. Dzięki inwestycji wartej 44 mln zł bydgoska jednostka wytwórcza spełni zaostrzone unijne normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

IOS w Elektrociepłowni Bydgoszcz uruchomiona

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony projekt jest częścią programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do wymagań środowiskowych.

Rozpoczyna się program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany

 

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna program inwestycyjny w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat. Zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych planowane jest na koniec I kwartału 2016r. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019r.

Rozpoczęto budowę instalacji odsiarczania spalin

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz wmurowany został kamień węgielny pod budowę instalacji odsiarczania spalin . Inwestycja o wartości ok. 61 mln zł netto pozwoli obniżyć emisję tlenków siarki do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3. Realizacja tego projektu umożliwi dalszą eksploatację dwóch kotłów parowych oraz zapewni dostawy ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w Bydgoszczy po roku 2015.

Pożyczka na IOS w Bydgoszczy

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz otrzymał 15 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę instalacji odsiarczania spalin. Planowana inwestycja będzie dotyczyła budowy instalacji odsiarczania spalin dla dwóch kotłów OP 230 w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z wybudowaniem nowego komina. Koszt realizacji zadania będzie wynosił ponad 61 milionów zł netto.

Instalację odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Bydgoszcz zbuduje Alstom

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Alstom Power sp. z o.o. podpisały kontrakt o wartości 73 mln PLN na budowę w formule „pod klucz” kompletnej instalacji odsiarczania spalin kotłów parowych OP-230 K3 i K4 w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.