Tag Archives: kocioł OP 230

Rozbudowa elektrociepłowni w Bydgoszczy

Instalacja Odsiarczania Spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz zostanie rozbudowana. Dzięki inwestycji wartej 44 mln zł bydgoska jednostka wytwórcza spełni zaostrzone unijne normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Rozpoczęto budowę instalacji odsiarczania spalin

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz wmurowany został kamień węgielny pod budowę instalacji odsiarczania spalin . Inwestycja o wartości ok. 61 mln zł netto pozwoli obniżyć emisję tlenków siarki do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3. Realizacja tego projektu umożliwi dalszą eksploatację dwóch kotłów parowych oraz zapewni dostawy ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w Bydgoszczy po roku 2015.