Tag Archives: prosument

Aktywni odbiorcy i standardy automatyki budynkowej jako element Smart Meteringu w budynkach

Współczesne systemy energetyczne wymagają modernizacji i przystosowania do nowych warunków ich funkcjonowania w gospodarce, wynikających z wciąż rosnącej liczby dołączanych odbiorców, ograniczonych rezerw systemowych i coraz popularniejszej generacji rozproszonej, opartej o źródła odnawialne. Wspomniane czynniki powodują zmiany w rozpływach mocy w systemie energetycznym i jego obciążeniu, dlatego też powstaje konieczność wprowadzenia w nim elementów dynamicznego zarządzania zasobami mocy, optymalizacji jej użytkowania oraz monitorowania i poprawy jakości zasilania odbiorców.

Program PROSUMENT pobudza rynek pomp ciepła w 2015 roku

W Polsce nadal odnotowywany jest wysoki poziom wykorzystania węgla do pozyskania prądu oraz ciepła. Pozytywnym objawem w ostatnich latach jest rosnące wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym tej pochodzącej z pomp ciepła.

Społeczeństwo w Polsce chce OZE, czy wiedzą o tym posłowie?

Ostatnie głosowanie nad ustawą o OZE odbędzie się w czwartek. Posłowie zdecydują na nim o losie polskiego prosumenta. Czy produkcja energii będzie się obywatelom opłacać, czy pozostaną oni, jak dotychczas, biernymi konsumentami energii produkowanej przez wielkie koncerny?

Lepsza wersja „PROSUMENTA”

Ograniczenia występujące w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROSUMENT od początku budziły zaniepokojenie i niezrozumienie branży grzewczej, organizacji społecznych jak i wśród potencjalnych prosumentów. W świetle założeń programu dofinansowanie do urządzeń grzewczych, możliwe będzie tylko wówczas gdy obok ciepła ze źródeł odnawialnych wytwarzana będzie również energia elektryczna. W ten sposób urządzenia takie jak np. pompy ciepła czy kolektory słoneczne nie mogą być dofinansowane ze środków programu. Zdaniem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) to właśnie w wykorzystaniu ciepła tkwi największy potencjał podniesienia efektywności energetycznej i rozwoju energetyki obywatelskiej, uwzględniając fakt, że stanowi ono aż 58% zużywanej energii końcowej w Polsce.

Nadszedł czas na aktywne wsparcie pomp ciepła

Tytułowe motto przyświecało II Kongresowi PORT PC, który odbył się w ramach targów Renexpo w Warszawie. Najważniejszymi tematami były nowe inicjatywy stowarzyszenia związane z ustanawianiem branżowych standardów technicznych. Istotne było wystąpienie Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzaty Skuchy i zapowiedź dofinansowania pomp ciepła w ramach nowego programu dofinansowania PROSUMENT od początku 2014 r. Równie interesujące było wystąpienie Krystyny Dawson z BSRIA, dotyczące przyszłości technologii grzewczych w Europie oraz znaczenia pomp ciepła w rozwoju technologii smart grid – poruszane z kolei przez Marka Miarę z Instytutu Fraunhofera ISE.