Tag Archives: redukcja emisji pyłów

Skuteczna i pewna redukcja emisji pyłów

Pyły są niepożądanym produktem procesów spalania w instalacjach energetycznych różnych rodzajów paliw. Najczęściej są rezultatem niezoptymalizowanego, niepełnego ich spalania. Emisje pyłów to popioły (Oxidasche) różnych tlenków metali, które zawarte są w paliwach i niedopalone związki węgla.

Elektrownia Turów – będzie mniej emisji tlenków siarki

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4–6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Dzięki budowie tej instalacji aktywa wytwórcze oddziału spełnią wymogi dyrektywy o emisjach przesyłowych (IED). Wykorzystanie technologii mokrego odsiarczania spalin pozwoli obniżyć emisję SO2 do poziomu poniżej 200mg/nm3usr. Obniży się również emisja pyłu do atmosfery.