Tag Archives: satamin 3146

Skuteczna i pewna redukcja emisji pyłów

Pyły są niepożądanym produktem procesów spalania w instalacjach energetycznych różnych rodzajów paliw. Najczęściej są rezultatem niezoptymalizowanego, niepełnego ich spalania. Emisje pyłów to popioły (Oxidasche) różnych tlenków metali, które zawarte są w paliwach i niedopalone związki węgla.