Tag Archives: SCADA

Aktywni odbiorcy i standardy automatyki budynkowej jako element Smart Meteringu w budynkach

Współczesne systemy energetyczne wymagają modernizacji i przystosowania do nowych warunków ich funkcjonowania w gospodarce, wynikających z wciąż rosnącej liczby dołączanych odbiorców, ograniczonych rezerw systemowych i coraz popularniejszej generacji rozproszonej, opartej o źródła odnawialne. Wspomniane czynniki powodują zmiany w rozpływach mocy w systemie energetycznym i jego obciążeniu, dlatego też powstaje konieczność wprowadzenia w nim elementów dynamicznego zarządzania zasobami mocy, optymalizacji jej użytkowania oraz monitorowania i poprawy jakości zasilania odbiorców.

Cyberataki zagrożeniem dla przemysłu

Wzrost liczby cyberataków na infrastrukturę o znaczeniu krytycznym, który miał miejsce w ciągu ostatniej dekady sprawił, że cyberbezpieczeństwo stało się centralnym problemem dla użytkowników i dostawców systemów automatyzacji oraz sterowania w przemyśle. 

Bezpieczeństwo systemów IT w przemyśle i energetyce

W ostatnim czasie specjaliści laboratoriów F-Secure oraz Symantec wykryli kolejne zagrożenie, które może być stworzone w celu ataków przede wszystkim na infrastrukturę energetyczną. Wirus Havex/Energetic Bear, bo o nim mowa, składa się z oprogramowania Remote Access Trojan, które daje administratorowi zdalną kontrolę nad urządzeniem oraz serwera napisanego w języku PHP. Jakie mogą być skutki ataku za pomocą takiego wirusa? Przedstawiamy komentarz (w formie wywiadu) firmy Nation-E dotyczący wirusa Energetic Bear w sektorze energetycznym oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Od alarmu i trendu do wniosków

Gdy analizujemy przyczyny zaburzeń procesu lub optymalizujemy jego wydajność, zestawienie danych alarmowych i zarejestrowanych trendów może okazać się bardzo użyteczne. Przemysłowe archiwizatory danych oferują wyrafinowane sposoby ich analizy. Rozwiązanie, będące elementem funkcji systemu SCADA, jest w stanie dostarczyć operatorom procesu wskazówki, jak zmodyfikować warunki przebiegu tego procesu, aby uzyskać optymalne rezultaty. Jednak sterowanie procesem i systemy automatyki są tylko tak użyteczne, jak użyteczne są informacje, jakich dostarczają.