Tag Archives: smart metering

Aktywni odbiorcy i standardy automatyki budynkowej jako element Smart Meteringu w budynkach

Współczesne systemy energetyczne wymagają modernizacji i przystosowania do nowych warunków ich funkcjonowania w gospodarce, wynikających z wciąż rosnącej liczby dołączanych odbiorców, ograniczonych rezerw systemowych i coraz popularniejszej generacji rozproszonej, opartej o źródła odnawialne. Wspomniane czynniki powodują zmiany w rozpływach mocy w systemie energetycznym i jego obciążeniu, dlatego też powstaje konieczność wprowadzenia w nim elementów dynamicznego zarządzania zasobami mocy, optymalizacji jej użytkowania oraz monitorowania i poprawy jakości zasilania odbiorców.

Inteligentne liczniki w coraz lepszych cenach

ENERGA-Operator zainstaluje kolejne 450 tysięcy inteligentnych liczników zgodnych z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 87 mln pln netto. Rozpoczęcie montażu urządzeń ma nastąpić w II kwartale 2014 roku.

Inteligentne miasto

Kalisz to pierwsze miasto w Polsce w całości objęte inteligentnym opomiarowaniem. W mieście wymieniono liczniki prądu we wszystkich gospodarstwach domowych. Zainstalowano blisko 50 tysięcy tych urządzeń służących do zdalnego odczytu.