Tag Archives: Zakład Techniki Cieplnej

Kontrola parametrów pracy kotłów i urządzeń pomocniczych w następstwie zmian obciążenia bloków regulowanych centralnie

Praca bloków energetycznych regulowanych centralnie przez ARCM wymusza częste zmiany obciążeń kotłów, które powodują zmianę ich parametrów i pracę w innym, zmiennym punkcie charakterystyk. Wiąże się to z potrzebą ciągłej kontroli uzyskiwanych parametrów pracy.

Modernizacje układów chłodzenia procesów przemysłowych – o czym nie wolno zapomnieć

Układ wody chłodzącej w instalacji przemysłowej stanowi podstawowy element zakładu, ponieważ odprowadzając ciepło odpadowe do środowiska, decyduje równocześnie o efektywności produkcji. Modernizacje układów chłodzenia związane są przede wszystkim z ich dostosowaniem do zmieniających się potrzeb instalacji przemysłowych i wiążą się zwykle z rozbudową zakładu o dodatkową moc produkcyjną, optymalizacją pracy układu pod kątem zmniejszenia zużycia energii na potrzeby własne oraz dostosowaniem się do zmieniających się warunków użytkowania wody chłodzącej.

Procesy energetyczne pod kontrolą

W dniach 5–7 maja 2014 r. w Gniewie odbędzie się V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej pn. Procesy energetyczne pod kontrolą. Organizatorem są Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.  Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. redakcja portalu Elektroenergetyka i przemysł online. Inżynieria w praktyce.