Wodoszczelne rozwiązanie dla trwałej ochrony izolacji ProRox GRP 1000

15-6680-RTI-BANNER-INDUSTRIE-PL-520x118

Systemy izolacyjne oparte na skalnej wełnie mineralnej są idealne do izolacji technicznych w branży przetwórczej i przemysłowej. Zapewniają maksymalną ochronę przeciwpożarową i absolutną odporność na temperaturę, a także wysoką izolacyjność pod warunkiem, że izolacja jest niezawodnie zabezpieczona przed dostępem wody. Wilgoć, z jednej strony zwiększa przewodność cieplną materiału izolacyjnego, redukując jego skuteczność, z drugiej strony prowadzi do wysokiego ryzyka korozji izolowanego elementu. ROCKWOOL Technical Insulation oferuje wodoszczelną okładzinę ProRox GRP 1000, która jest odporna na działanie wielu substancji chemicznych i dlatego może być stosowana na instalacjach w przemyśle rafineryjnym i chemicznym.

Wymóg niezawodnej ochrony przed wilgocią dotyczy w szczególności materiałów stosowanych na dachach zbiorników magazynujących niebezpieczne substancje. Nie jest rzadkością, że materiały łatwopalne przechowywane są pod ciśnieniem i muszą być dodatkowo chłodzone przez zewnętrzne układy chłodzenia. Jeżeli izolacja zabezpieczona jest paroszczelną okładziną, wilgoć może przedostać się do izolacji i spowodować kondensację pary na rurociągach układu chłodzenia, w tym na izolacji. Sytuacja ta zwiększa ryzyko uszkodzeń powodowanych korozją, które mogą szybko wpłynąć na zwiększenie rzeczywistych kosztów magazynowania materiałów. ProRox GRP 1000 zapewnia, w przeciwieństwie do powszechnie stosowanej blachy ocynkowanej, skuteczną wodoodporną warstwę okładzinową i chroni zarówno zbiornik jak i układ chłodzenia.

Łatwy montaż i utwardzenie promieniami UV

Elementem składowym ProRox GRP 1000 jest poliestrowa mata wzmocniona włóknem szklanym, która ulega utwardzeniu pod wpływem światła ultrafioletowego (UV). Fabrycznie dostarczony produkt zabezpieczony jest przed promieniami UV czarną folią blokującą dostęp światła. Podczas obróbki i dopasowania materiał jest miękki i plastyczny, a docinany może być do dowolnych kształtów za pomocą noża lub nożyczek. Indywidualnie dopasowane fragmenty maty ProRox GRP 1000 mogą być bezpośrednio przyklejone do aluminiowej warstwy okładzinowej, którą pokryte są izolacje z wełny skalnej. W tym celu usuwa się niebieską folię ochronną na spodzie ProRox GRP 1000. Ważne jest, aby upewnić się, że maty posiadają minimalnie 2,5 centymetrowe zakładki na połączeniach. Przezroczystą folię, która chroni wierzchnią warstwę maty usuwa się po utwardzeniu. W przypadku, gdy nie jest zapewniona wystarczająca ilość światła dziennego, na przykład w zamkniętych pomieszczeniach, utwardzanie maty może być osiągnięte przez stosowanie lamp UV (UV 400 Watt HPA).

Ekonomiczna i łatwa w utrzymaniu

Wodoszczelna okładzina ProRox GRP 1000 oferuje szereg dodatkowych zalet: materiał jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych i zapewnia ochronę mechaniczną izolacji przed zniszczeniem. Ponadto, systemy ociepleń osłonięte ProRox GRP 1000 mogą być łatwo czyszczone przemysłowymi wysokociśnieniowymi urządzeniami bez ryzyka zawilgocenia izolacji. Jest to szczególnie ważne w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, gdzie mają miejsce zwiększone wymagania higieniczne oraz zachodzi konieczność częstego czyszczenia. Cięcie i przetwarzanie ProRox GRP 1000 odbywa się bezpośrednio na miejscu instalacji. W związku z tym można uniknąć wysokich kosztów prefabrykacji, które mają miejsce w przypadku okładzin z blachy.

Wielofunkcyjne zastosowanie

Powszechne użycie ProRox GRP 1000 w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, petrochemicznym a także w przemyśle morskim, wynika z wielofunkcyjności rozwiązania: system może być używany zarówno do izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych, instalacji podziemnych i sieci napowietrznych. Wysoka elastyczność materiału umożliwia łatwe jego dopasowanie do bardzo skomplikowanych kształtów.

ROCKWOOL fot. 1

Dzięki dużej odporności na wiele korozyjnych substancji chemicznych, żywotność izolacji znacząco się wydłuża.

ROCKWOOL fot. 2

Nieutwardzony materiał jest miękki i plastyczny. W tej postaci można go przycinać do dowolnego kształtu.

ROCKWOOL fot. 3

Wodoszczelne rozwiązanie odporne na chemikalia i wysoka odporność mechaniczna są wystarczającymi argumentami przemawiającymi za zastosowaniem ProRox GRP 100 na izolowanych dachach zbiorników.

Źródło oraz fot.: ROCKWOOL Technical Insulation